Říká se, že každý má z něčeho strach. Už naše staré mámy a pohádky nám povídaly, že nebát se není normální. Příběh o statečném kováři známe asi všichni. Strach je však přirozený mechanismus, který nám v minulosti zabezpečoval prožití. Bez strachu by naše předky v době kamenné snědla první šelma, která by jim přišla do cesty, poněvadž by buď neutekly nebo s ní nebojovaly. Strach v nás nám taky dodává energii se situací se vyrovnat. Známé jsou případy, kdy matka strachem o své dítě je schopná nabýt takové síly, že snadno nadzvedne těžkou skříň, která její dítě zavalila.

Když však strach nad námi získá takovou moc, že v nás energii nevyvolává ale spíš naopak, ochromuje nás a my pak nejsme schopni v určitých situacích vůbec fungovat, jde o fobii

Předmětem fobie může být cokoliv. Existuje tolik fobii, kolik je typů osobností. Obecně se rozlišují tři základní druhy fobií: běžné, sociální a agorafobie. Při běžné fobii má osoba strach z určitých předmětů, míst nebo situací (např. strach ze tmy, pavouků, hadů, nebo létání letadlem), sociální fobie se vyznačují strachem z kontaktu s lidmi, patří sem tréma s vystoupení před menší či větší skupinou diváků, v extrémních případech může těmto lidem způsobovat problém i běžné činnosti, třeba nákup v obchodě, protože si to vyžaduje interakci s jinými lidmi. Třetím typem jsou agorafobie, kterých podstatou je strach z otevřených prostranstev, náměstí a neznámých míst.

Jak vyzrát nad svoji fobii?

Nedovolte strachu, aby vás celkem ochromil. Usilujte se včas získat nad situací kontrolu. Jestli máte třeba hrůzu ze psů, nepropadejte ihned panice, místo toho se snažte všímat racionálních zdůvodnění, které vás upokojí, třeba, že je na vodítku anebo že kolem něj prochází i spousta jiných lidí.

Vytvořte si vlastní stupnici strachu v rozsahu od jedné do deseti. Jestli máte kupříkladu strach z pavouků, zapisujte si myšlenky anebo činnosti, při kterých se strach zvětšuje a naopak zmírňuje. Vaše stupnice pak může vypadat nějako následovně: 1. obrázek menšího pavoučka 2. obrázek velkého pavouka 3. mrtvý pavouk na zahradě 4. malý pavouk v koupelně 5. pavouk v pokoji 6. pavouk blízko mě ve vzdálenosti několika metrů 7. pavouk jeden metr ode mě 8. menší pavouk blízko mě 9. pavouk, který lozí po ruce kamarádky 10. pavouk, který lozí po mé ruce.

Postupně se snažte postupně bod po bodu na podobně situace zvykat. Nejdřív se tedy co nejčastěji koukejte na obrázky pavouků. Nespěchejte. Každému bodu věnujte několik dnů či týdnů. Pak můžete přejít na další a další bod. Smyslem této postupné desinzitivizace, čili jakési odcitlivování je, že si na předmět svého strachu zvyknete natolik, že vám postupně přestane způsobovat hrůzu. Při jednotlivých cvičeních a naplňování bodu za bodem si můžete pomáhat tím, že budete myslet na něco, co je pro vás příjemné, co máte rádi. Taky je dobré mít někoho při sobě, třeba přítele nebo kamarádku, která ovšem je pro vás oporou a nemá z pavouků větší strach než vy.

Na závěr přikládáme seznam nejčastějších, známých i méně známých druhů fobií. Když člověk pozná svůj strach a věci, který mu fobii způsobují, může s ním bojovat. Tak se nenechte zdolat…

Ablutophobia- strach z umývání a koupání
Acarophobia- strach z bodnutí ostrým předmětem, zejména taky hmyzem
Acrophobia- strach z výšek
Agliophobia- strach z bolesti, také Algophobia
Agoraphobia- strach z otevřených prostranstev, davu, náměstí, taky pouhé opuštění domova, bytu, jako místa bezpečí
Aichmophobia- strach z ostrých předmětů a jehel
Amaxophobia- strach z řízení auta
Ancraophobia- strach z větru, také Anemophobia
Androphobia- strach z mužů
Anthropophobia- strach z lidí
Anuptaphobia- strach z toho zůstat svobodný (zůstat nevdaná nebo neoženit se)
Aphenphosmphobia- strach z doteku, taky Haphephobia
Apiphobia- strach ze včel
Apotemnophobia- strach z lidí s amputacemi
Arachnophobia- strach z pavouků
Autophobia- strach ze sebe sama, zejména být osamotě
Aviophobia anebo Aviatophobia- strach z létání
Bathmophobia- strach ze schodů nebo schodišť
Bufonophobia- strach z ropuch
Caligynephobia- strach z pěkných žen
Cancerophobia anebo Carcinophobia- strach z rakoviny
Catoptrophobia- strach ze zrkadel
Coulrophobia- strach z klaunů
Cynophobia- strach ze psů nebo vztekliny
Dendrophobia- strach ze stromů
Dentophobia- strach ze zubařů
Dishabiliophobia- strach ze svlékání se před někým jiným
Emetophobia- strach ze zvracení
Entomophobia- strach ze hmyzu
Felinophobia- strach z koček, taky Ailurophobia, Elurophobia, Galeophobia, Gatophobia
Gerontophobia- strach ze starých lidí nebo stáří a zestárnutí
Gynephobia anebo Gynophobia- strach z žen
Hippophobia- strach z koní
Homichlophobia- strach z mlhy
Homophobia- strach z homosexuality, homosexuálů nebo toho být homosexuálem
Hylophobia- strach z lesa
Iatrophobia- strach z doktorů
Ichthyophobia- strach z ryb
Medomalacuphobia- strach ze ztráty erekce
Medorthophobia- strach z penisu
Nosophobia anebo Nosemaphobia- strach z choroby
Nyctohylophobia- strach z lesa v noci, po setmění
Nyctophobia- strach ze tmy nebo noci
Obesophobia- strach ze ztloustnutí, taky Pocrescophobia
Ophidiophobia- strach z hadů
Ornithophobia- strach z ptáků
Phobophobia- strach ze strachu
Pyrophobia- strach z ohně
Scoleciphobia- strach z červů
Suriphobia- strach z myší
Tachophobia- strach z rychlosti (v autě apod.)
Traumatophobia- strach ze zranění
Xenophobia- strach z cizinců nebo všeho cizího
Zoophobia- strach ze zvířat